REJULTADU IKUS APURAMENTU MUNISIPIU 12/RAEOA/DIASPORA HUSI STAE - TOTAL VOTU KONTADU: 100%)


GRAFIKU TOTAL KADEIRA PN HUSI PARTIDU 5


GRAFIKU TOTAL VOTUS PARTIDU 5 MAIS VOTADU TUIR MUNISIPIU


GRAFIKU TOTAL VOTUS PARTIDU 5 MAIS VOTADU IHA DIASPORA


DADUS JERAL ELEISAUN PARLAMENTAR


Click iha Partidu Nia Narann Hodi Hare Info Kompletu


Click iha Partidu Nia Naran Hodi Hare Info Kompletu


Click iha Partidu Nia Naran Hodi Hare Info Kompletu